VNDirect đặt mục tiêu lãi 200,8 tỷ đồng

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Taichinh) - ĐHCĐ CTCK VNDirect (VND) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 590,1 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 200,8 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mảng khách hàng cá nhân, VND định hướng mở rộng thị phần tại các chi nhánh, tập trung vào thị trường TP. HCM và Đà Nẵng. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần năm 2015 là 6,5% và số lượng môi giới tiếp tục tăng lên đến 500 nhân viên. Về hoạt động tự doanh, Công ty tiếp tục duy trì định hướng chỉ gia tăng tỷ trọng vào những khoản đầu tư mang tính chất chiến lược và hợp tác dài hạn để hỗ trợ cho hoạt động của Công ty.

Đại hội cũng thông qua tờ trình về phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu của Công ty, dự kiến phát hành trong năm 2015 hoặc sang năm 2016 khi hoàn tất các thủ tục. Cụ thể, phát hành trái phiếu không chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng phát hành tối đa là 500.000 trái phiếu, huy động khoảng 500 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành chia thành nhiều đợt, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 3 năm. Lãi suất do HĐQT quyết định căn cứ theo lãi suất thị trường và đảm bảo lợi ích của Công ty.