Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD trong 4 tháng

Bảo Thương

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư mới đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm.
Vốn đầu tư mới đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm.

Dự án cấp mới tăng 11,1% so với cùng kỳ

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 11,1% so với cùng kỳ; 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 1,7 điểm phần trăm so với 03 tháng đầu tháng năm; và 1.044 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 70,4% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, vốn đầu tư mới đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm do các nhà ĐTNN có quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 5,1 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 17% so với cùng kỳ.

Ngành Tài chính, ngân hàng đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ. Các ngành Kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 972 triệu USD (giảm 65,5%) và gần 372 triệu USD (giảm 44,3%)....

Về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 29,9%) và điều chỉnh vốn (chiếm 56,7%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 40,8%).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đã có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD, chiếm hơn 24,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 29,5% so với cùng kỳ 2022.

Tiếp đó, Nhật Bản đứng thứ 2 với gần 2 tỷ USD, chiếm hơn 22,1% tổng vốn đầu tư, gấp 2,63 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD, chiếm gần 8,5% tổng vốn đầu tư, giảm 30% so với cùng kỳ.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 46 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 4 tháng đầu năm 2023. Các nhà ĐTNN tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như: TP. Hà Nội, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng…

Đặc biệt, TP. Hà Nội có sự tăng trưởng ấn tưởng trong thu hút FDI khi 4 tháng đầu năm đã thu hút hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 19,2% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021 và vươn lên vị trí dẫn đầu.

Giải ngân khoảng hơn 5,85 tỷ USD

Tính đến ngày 20/04/2023, ước tính các dự án ĐTNN đã giải ngân được khoảng hơn 5,85 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 điểm phần trăm so với 03 tháng đầu năm 2023.

Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực ĐTNN ước đạt gần 81,19 tỷ USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ, chiếm 74,6% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 80,56 tỷ USD, giảm 10,8%, chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Bên cạnh đó, nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 67,1 tỷ USD, giảm 15,5% so cùng kỳ và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm hơn trong 4 tháng đầu năm 2023 (giảm sâu hơn 0,8 điểm phần trăm so với 3 tháng), khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu gần 14,1 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 13,5 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 8,3 tỷ USD.