Vốn FDI vào Đà Nẵng tiếp tục sụt giảm

Theo Thành Vân/nhadautu.vn

Trong 3 tháng đầu năm 2022, TP. Đà Nẵng chỉ cấp mới chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD, giảm 4 dự án và giảm 141 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, TP. Đà Nẵng đã cấp mới chứng nhận cho 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD. Ảnh: Thành Vân
Trong 3 tháng đầu năm 2022, TP. Đà Nẵng đã cấp mới chứng nhận cho 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD. Ảnh: Thành Vân

Ngày 5/4, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quý I/2022 (tính đến 15/3/2022), thành phố đã cấp mới chứng nhận cho 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD, giảm 4 dự án và giảm 141 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, có 5 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn 224 nghìn USD, giảm 8 lượt nhà đầu tư và giảm hơn 1,4 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh tăng vốn, phần vốn tăng thêm 1 triệu USD. 

Đối với thu hút đầu tư trong nước, tính từ đầu năm đến 15/3/2022, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 2.644 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án nằm ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 2.160 tỷ đồng và 3 dự án trong khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin với tổng vốn 484 tỷ đồng.

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, trong tháng 3/2022, doanh nghiệp thành lập mới gia nhập thị trường tiếp tục tăng lên.

Theo đó, tính chung quý I năm 2022, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 876 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 6.661 tỷ đồng; tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 10,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Có thể thấy dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 đã góp phần sớm đưa các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cụ thể, trong quý I năm 2022 (tính đến 15/3/2022), có 1.071 doanh nghiệp tạm ngừng đã quay trở lại hoạt động, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên trên thực tế, một số ngành nghề vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động vẫn tiếp tục tăng 47% so với cùng kỳ (tương đương 1.868 doanh nghiệp). 

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn chưa dừng lại, tuy nhiên đang có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Trong quý I năm 2022, thành phố đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 145 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 7,4%; tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 11 doanh nghiệp với số vốn giảm là 560 tỷ đồng.

Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong quý I năm 2022 là 6.460 hồ sơ, trong đó có 4.462 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 69%).