Vướng mắc về nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số78-2013/XNK ngày 12/08/2012 của Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK, công văn số 21081-AQ/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH thương mại quốc tế Anh Quân và công văn số 08-HT/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành về việc nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1/ Về kiến nghị thời hạn nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của các công ty để báo cáo, trình Bộ Tài chính, hướng dẫn cụ thể tại Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/10/2010 của Bộ Tài chính.

2/ Về hình thức nộp thuế:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) với 12 Ngân hàng thương mại cổ phần  (Agribank, BIDV, MBbank, Vietinbank, Techcombank, Vietcombank, Maretimebank, ABbank, HDbank, VIBank, VPbank, MHBbank) và triển khai tại 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo công văn số 4554/TCHQ-TXNK ngày 02/08/2013 của Tổng cục Hải quan.

Nếu doanh nghiệp nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã kết nối trao đổi thông tin về thnah toán thuế, bảo lãnh thuế điện tử với cơ quan hải quan hoặc chuyển tiền nộp thuế qua ngân hàng khác mà ngân hàng đó thanh toán bù trừ với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Hải quan, thì thông tin nộp thuế của doanh nghiệp được cập nhật ngay vào hệ thống quản lý thuế của cơ quan Hải quan. Khi làm thủ tục XNK hàng hóa, doanh nghiệp thông báo cho công chức hải quan nơi làm thủ tục đã nộp tiền thuế của lô hàng, cán bộ hải quan kiểm tra cơ sở dữ liệu tại chương trình quản lý thuế KT559 để xem xét xử lý thông quan cho lô hàng đó.

Vì vậy, Doanh nghiệp không nhất thiết phải nộp tiền thuế tại Kho bạc Nhà nước mà có thể nộp tiền (hoặc chuyễn khoản tiền thuế phải nộp) qua các Ngân hàng thương mại. Sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng thương mại, cơ quan hải quan sẽ làm thủ tục thông quan cho Doanh nghiệp.