Thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại VPBank Thái Nguyên

Thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại VPBank Thái Nguyên

Đối với các ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của mỗi ngân hàng. Trong đó, tín dụng doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng nhưng đây cũng chính là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ở VPBank Thái Nguyên trong giai đoạn 2019-2020, bài viết đề xuất giải pháp giúp VPBank Thái Nguyên tăng cường hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới.
 Lãi vay mua nhà chỉ còn từ 5%/năm

Lãi vay mua nhà chỉ còn từ 5%/năm

VPBank vừa thông báo về việc triển khai chương trình ưu đãi lãi suất mua nhà chỉ từ 5,9%/năm. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã giảm mạnh lãi suất cho vay mua nhà, thấp nhất là 5%/năm.