Vượt bão COVID-19, GRDP năm 2021 của Đà Nẵng tăng 0,18%

Theo Thành Vân/nhadautu.vn

Cục Thống kê TP. Đà Nẵng cho biết, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố năm 2021 tăng 0,18% so với năm 2020.

Ảnh: Nhà đầu tư
Ảnh: Nhà đầu tư

Ngày 30/12, Cục Thống kê TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo “Tình hình kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng năm 2021”.

Theo Cục Thống kê TP. Đà Nẵng, trong quý IV/2021 tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát thành phố từng bước mở cửa lại các hoạt động kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch phải đặt trong bối cảnh “bình thường mới”, chuyển từ trạng thái “không COVID” sang chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID”, cùng với phương châm “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được chính quyền các cấp tăng cường nhằm đảm bảo giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch.

Số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 tăng 0,18% so với năm 2020. Trong mức tăng 0,18% của toàn nền kinh tế, duy nhất khu vực dịch vụ tăng 1,24%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,38%; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 2,13% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,44%. 

GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD.

Quy mô toàn nền kinh tế năm 2021 ước đạt 105.050 tỷ đồng, mở rộng gần 1.826 tỷ đồng so với năm 2020. Năng suất lao động chung toàn nền kinh tế (bao gồm cả thuế sản phẩm) tính theo giá hiện hành ước đạt 194,6 triệu đồng/người/năm, giảm 0,83%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/12/2021 đạt 20.070 tỷ đồng, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa 15.742 tỷ đồng, bằng 83,7% so với năm trước; tổng thu xuất nhập khẩu 4.057 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước 26.844 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về đăng ký doanh nghiệp, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2021, Đà Nẵng có 3.542 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 17.781 tỷ đồng, giảm 13,8% về số doanh nghiệp và giảm 17% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020.

Về tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 ước đạt 3.183 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.835 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.348 triệu USD, tăng 8,5%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa cả năm xuất siêu ước đạt 487 triệu USD. Độ mở nền kinh tế xét trên phương diện xuất, nhập khẩu hàng hóa là 70,9%.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi khá tốt, đã thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, với mức tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, làn sóng dịch lần thứ 4 quay trở lại Việt Nam và TP. Đà Nẵng lại một lần nữa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kinh tế 6 tháng cuối năm giảm 4,40% so với cùng kỳ.

Theo ông Vũ, với tốc độ tăng 0,18% trong năm 2021, Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương. Xét trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng trưởng dương; xét trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vùng.

"Trong thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội cần triển khai có hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. Tập trung khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ và miễn, giảm lãi, phí.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng…", ông Vũ cho hay.