Western Bank triển khai sản phẩm “Tiền gửi thanh toán Vạn Lợi”

PV.

Từ ngày 10/11/2012, Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiền gửi thanh toán Vạn Lợi”.

Theo đó, tiền lãi được tính theo lãi suất bậc thang dựa trên số dư cuối ngày duy trì trên tài khoản Vạn Lợi và được ghi có trực tiếp vào tài khoản tương ứng của khách hàng vào ngày 25 hàng tháng.

“Tiền gửi thanh toán Vạn Lợi” là sản phẩm tiền gửi không thời hạn và số dư tài khoản càng lớn, khách hàng sẽ nhận được lãi suất càng cao. Khách hàng khi tham gia sản phẩm cũng sẽ được miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Western Bank nếu đáp ứng một số điều kiện khi sử dụng sản phẩm này.