Xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng

PV. (Tổng hợp)

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Ông Bùi Trọng Sinh (Tây Ninh) đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vướng mắc về quy định chế độ công tác phí, cụ thể như sau:

Hiện nay theo cách hiểu của nhiều người thì chỉ có các đối tượng như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác mới thuộc đối tượng được hưởng chế độ thanh toán tiền công tác phí theo tháng theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

Tại cơ quan ông là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, về biên chế, ngoài chuyên viên phụ trách tài chính còn có các chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, bậc học tiểu học, bậc học trung học cơ sở, lãnh đạo phụ trách các bậc học, do tính chất công việc phải thường xuyên đi công tác trên 10 ngày/tháng, thủ trưởng cơ quan phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn thống nhất đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho các chuyên viên và lãnh đạo nêu trên.

Cụ thể, chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, bậc học tiểu học, bậc học trung học cơ sở, lãnh đạo phụ trách các bậc học phải thường xuyên đi công tác trên 10 ngày/tháng được hưởng chế độ thanh toán tiền công tác phí theo tháng, mỗi người 300.000 đồng/tháng... Vậy những quy định như vậy có trái với Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hay không?

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc của độc giả, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể. Theo đó, căn cứ Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quy định các nhóm đối tượng được hưởng chế độ công tác phí bao gồm:

Một là, đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Hai là, các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư này; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

Vậy theo quy định trên, thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.