Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng


Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và sử dụng kinh phí để tiêu hủy thuốc lá giả, thuốc lá ngoại nhập lậu không đảm bảo chất lượng không đấu giá, xuất khẩu được.

Đối với thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, các địa phương tiến hành tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nguồn: Internet.
Đối với thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, các địa phương tiến hành tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nguồn: Internet.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại thông báo ý kiến kết luận về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. 

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Quyết định, đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, do đó hiện nay còn tồn hơn 7 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu của các doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương có số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lớn chỉ đạo lực lượng chức năng phân loại thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trên địa bàn, bố trí, sắp xếp kho bãi để bảo quản. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để kiểm tra, đánh giá chất lượng, quyết định tiêu hủy hoặc bán đấu giá xuất khẩu theo quy định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo cần khuyến khích doanh nghiệp có đủ năng lực được tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu theo quy định, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.

Đối với thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.