Xác định nguồn tiền để tăng lương cho cán bộ, công chức từ 01/7/2017

PV.

Chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, Thông tư 67/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn xác định nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương cho cán bộ, công chức kể từ ngày 01/7/2017 đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể Trung ương được xác định như sau:

Một là, nguồn thực hiện cải cách tiền lương của năm 2016 chưa sử dụng hết;

Hai là, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017;
Ba là, sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.

Còn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương, Thông tư nêu rõ: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu có); Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng); riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%.