Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người nước ngoài

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Giải đáp thắc mắc của một số cá nhân là người nước ngoài về việc xác định các khoản chịu thuế theo các quy định pháp luật về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 của người nước ngoài, Công ty Luật PLF trả lời như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Để thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 cho người nước ngoài, cá nhân, tổ chức cần lưu ý đến các khoản thu nhập chịu thuế của người nước ngoài để tránh sai sót. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người nước ngoài bao gồm:

- Thu nhập từ kinh doanh (không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống);

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Thu nhập từ đầu tư vốn trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

- Thu nhập từ trúng thưởng;

- Thu nhập từ bản quyền;

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;

- Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng;

- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoản, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.