Xây dựng hình ảnh mới của cán bộ Hải quan

PV.

(Tài chính) Mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1503/HQBD-TCCB về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Cục Hải quan Bình Dương với mục đích xây dựng lực lượng công chức hải quan làm việc văn minh, lịch sự, tận tụy tiến tới chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Hải quan Bình Dương tận tình hướng dẫn doanh nghiệp khai HQĐT. Nguồn: haiquanbinhduong.gov.vn
Hải quan Bình Dương tận tình hướng dẫn doanh nghiệp khai HQĐT. Nguồn: haiquanbinhduong.gov.vn
Theo đó, kế hoạch nói trên đã cụ thể hóa được các nội dung, yêu cầu cần thực hiện đối với công chức hải quan tại nơi làm việc.

Đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương cần có trách nhiệm quán triệt thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban của đơn vị về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18/02/2013 đến toàn thể CBCC.

Đối với cán bộ công chức hải quan, nhân viên hợp đồng phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử kết hợp với thực hiện các văn bản như: Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng BTC về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính; Quyết định số 225/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; Quyết định số 1691/QĐ-TCHQ về quy định sử dụng trang chế phục hải quan; Quyết định số 230/QĐ-HQBD của Cục trưởng Cục hải quan Bình Dương về ban hành Nội quy làm việc tại Trụ sở Cục; Công văn số 1907/HQBD-TCCB của Cục Hải quan Bình Dương về triển khai quy định giờ làm việc …

Tổ chức niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc. Mặt khác, Tổ Thanh tra công vụ có trách nhiệm kiểm tra định kỳ, đột xuất về giờ giấc lao động, chấp hành sử dụng trang chế phục của công chức hải quan, nhân viên hợp đồng thuộc các đơn vị trong toàn Cục.

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương cho biết, việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử đối với công chức hải quan Bình Dương nằm trong Chương trình cải cách hiện đại hóa Hải quan chung của Ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức thu hút đầu tư và phát triển thương mại của tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, tạo hình ảnh mới về cán bộ công chức hải quan trước cộng đồng người dân, các nhà đầu tư, thương nhân trong nước và ngoài nước.