Xây dựng TCVN về pin hoán đổi dùng cho mô tô, xe máy điện

Nguyễn Hiền

Hiện Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuấn Chất lượng Việt Nam đang phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về pin hoán đổi được dùng cho mô tô, xe máy điện.

Hoán đổi pin là một trong các giải pháp cần thiết để giải quyết những hạn chế về quãng đường di chuyển ngắn, thời gian sạc dài.
Hoán đổi pin là một trong các giải pháp cần thiết để giải quyết những hạn chế về quãng đường di chuyển ngắn, thời gian sạc dài.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã bước vào cuộc đua phát triển xe điện. Điều này cũng phù hợp với quá trình thực hiện cam kết tại COP 26, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn dành cho các phương tiện sử dụng điện, trong đó có các tiêu chuẩn dành cho pin hoán đổi dùng cho mô tô, xe máy điện.

Được biết, hiện Bộ GTVT, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuấn Chất lượng Việt Nam đang phối hợp với nhau để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về pin hoán đổi được dùng cho mô tô, xe máy điện.

Ông Đậu Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, hiện nay, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi phải xem xét thận trọng để đồng bộ với các điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Trong đó, việc tiêu chuẩn hoá các quy định về kỹ thuật cho xe điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện để đảm bảo việc chuyển đổi sang xe điện thành công.

Đối với xe mô tô điện và xe máy điện, hoán đổi pin là một trong các giải pháp cần thiết để giải quyết những hạn chế về quãng đường di chuyển ngắn, thời gian sạc dài, giá thành cao. Tuy nhiện, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có các tiêu chuẩn về pin hoán đổi được dùng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện.

Ông Huy cho biết VAMM đã và đang phối hợp cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện dự án nghiên cứu “Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về pin hoán đổi được dùng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện” nhằm tăng hiệu quả sử dụng phương tiện và nâng cao chất lượng xe điện tại Việt Nam.