Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đạt khoảng 70% vào năm 2030 so với tiêu chuẩn quốc tế

Hương Giang

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng (NSCL) giai đoạn tới nhằm hướng vào doanh nghiệp (DN) sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, ưu tiên các DN vừa và nhỏ với nền tảng là xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đạt khoảng 70% vào năm 2030 so với tiêu chuẩn quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ban điều hành Chương trình NSCL quốc gia cho biết, Chương trình quốc gia về NSCL giai đoạn tới tập trung vào các mục tiêu về phát triển hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt khoảng 70% vào năm 2030. Trước đó, tỷ lệ hài hòa của hệ thống TCVN với TCQT/KV sau khi kết thúc Chương trình quốc gia nâng cao NSCL giai đoạn 2010-2020 là 54%, tăng gần 20% sau 10 năm thực hiện Chương trình.

Số DN được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10- 15%. Có ít nhất 100 DN trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng.

Chương trình dự kiến được hỗ trợ là khoảng 1.000 DN và sẽ tăng 10-15% qua từng năm. Phấn đấu trong cả giai đoạn xây dựng được ít nhất 100 DN trở thành các mô hình điển hình để có tác động lan tỏa, nhân rộng cho cộng đồng DN.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống chứng nhận, hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng được công nhận, thừa nhận ở cấp độ quốc tế, khu vực, đáp ứng nhu cầu chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, nhu cầu thử nghiệm chất lượng sản phẩm của DN, trong đó ưu tiên đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực.

Đồng thời, thực hiện mục tiêu này nhằm tạo thuận lợi cho DN sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp của Việt Nam thay vì sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp của các tổ chức nước ngoài, tốn kém thời gian, kinh phí của DN.

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng giai đoạn tới tập trung vào các mục tiêu về phát triển hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt khoảng 70% vào năm 2030.