Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Xây dựng vùng kho đạt chuẩn an toàn, xanh, sạch, đẹp

Văn Trường (t/h)

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), những năm qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt hoạt động kiểm tra mùa xuân, góp phần bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Tạp chí Tài chính đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Dương - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc.

Phóng viên: Xin ông cho biết việc triển khai hoạt động kiểm tra mùa xuân năm 2023 của Cục DTNN khu vực Đông Bắc thế nào?

Cục trưởng Lê Văn Dương: Xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” là nét đẹp văn hóa truyền thống của ngành DTNN. Hưởng ứng phong trào này, những năm qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động kiểm tra mùa xuân đối với bảo quản, vệ sinh kho tàng, từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo quản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các mặt hàng dự trữ quốc gia.

Để triển khai xây dựng các điểm kho đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp, ngay từ đầu năm 2023, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra mùa xuân theo tinh thần Quyết định số 05/QĐ-CDTĐB ngày 6/1/2021 về Quy chế kiểm tra kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và Quyết định số 10/QĐ-CDTĐB ngày 14/1/2021 về Quy chế kiểm tra đơn vị có nếp sống văn hóa “An toàn - Sạch - Đẹp”.

Đồng thời, thành lập Đoàn kiểm tra mùa xuân đi kiểm tra thực tế tại 15 điểm kho dự trữ thuộc 5 Chi cục DTNN (Thủy Nguyên, Kiến An, Vĩnh Tiên, Quảng Ninh, Hải An - PV) và 1 điểm tại Văn phòng Cục trong thực hiện Quy chế kiểm tra kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và đơn vị có nếp sống văn hóa “An toàn - Sạch - Đẹp”. Thành phần Đoàn kiểm tra ngoài đại diện lãnh đạo Cục, các phòng chức năng còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Chi cục để giao lưu, học hỏi lẫn nhau về những ưu điểm trong xây dựng vùng kho.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương.   
Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương.   

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng dự trữ quốc gia và chấm điểm kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” theo các tiêu chí rõ ràng. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả theo đúng nội dung kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Phóng viên: Với sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, người lao động và có kế hoạch triển khai kiểm tra mùa xuân bài bản, khoa học, vậy kết quả đạt được từ hoạt động này thế nào, thưa ông?

Cục trưởng Lê Văn Dương: Như tôi chia sẻ ở trên, hoạt động kiểm tra mùa xuân của Cục DTNN khu vực Đông Bắc được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học theo Quy chế kiểm tra kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và có sự kiểm tra, giám sát chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các đơn vị.

Cùng với đó, chúng tôi đã quán triệt, triển khai các nội dung của Quy chế tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động có hoạt động liên quan đến việc nhập, xuất, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị chuyên dùng tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc.

Với những việc làm thiết thực, sáng tạo trong quá trình triển khai, kết quả đạt được từ hoạt động kiểm tra mùa xuân là rất tích cực, nhờ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng giữa các Chi cục trực thuộc.

Qua báo cáo kết luận kiểm tra cho thấy, 10/15 điểm kho dự trữ thuộc 5 Chi cục đạt tiêu chuẩn vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Điểm nổi bật, qua kiểm tra cho thấy, công tác vệ sinh trong kho và ngoài kho sạch sẽ, gọn gàng. 

Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho bảo quản, an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão... được quản lý và bảo quản tốt, để đúng nơi quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, các cống rãnh thoát nước được khơi thông sạch sẽ. Các ngăn kho đều có hộp hồ sơ đựng tài liệu. Sổ theo dõi công tác bảo quản các ngăn lô, kho được ghi sạch sẽ, đầy đủ, phản ánh đúng nội dung công việc hàng ngày, hàng tuần; chốt sổ kho hàng tháng đúng theo quy định.

Bên cạnh tiêu chí trên, kết quả kiểm tra cho thấy, Văn phòng Cục và 5 Chi cục DTNN trực thuộc (Quảng Ninh, Vĩnh Tiên, Hải An, Thủy Nguyên, Kiến An) đạt tiêu chuẩn có nếp sống văn hóa “An toàn - Sạch - Đẹp”. Qua đợt kiểm tra mùa xuân vừa qua, chúng tôi đã đánh giá xếp loại các điểm kho đạt các hạng mục giải về thực hiện phong trào xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và thứ hạng đơn vị có nếp sống văn hóa “An toàn - Sạch - Đẹp”.

Qua kết quả kiểm tra, phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và đơn vị có nếp sống văn hóa “An toàn - Sạch - Đẹp” có thể khẳng định, hiệu quả mang lại là rất tích cực, tạo nên diện mạo mới cho từng vùng kho dự trữ, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ý nghĩa hơn, thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý và tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản an toàn hàng hóa; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phóng viên: Bên cạnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả hoạt động kiểm tra mùa xuân, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã bắt tay triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2023. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?

Cục trưởng Lê Văn Dương: Chúng tôi luôn xác định và nhận thức rõ, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương kiểm tra công tác bảo quản vật tư DTQG tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên.
Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương kiểm tra công tác bảo quản vật tư DTQG tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên.

Do đó, ngay sau khi Tổng cục DTNN có Công văn số 163/TCDT-TCCB ngày 1/2/2023 về tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành DTNN, Đảng ủy Cục DTNN Đông Bắc đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 1/2/2023 về triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023. 

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc phải chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; công chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội; nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc và pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy Cục và của Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hải Phòng để kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, giao chỉ tiêu kế hoạch nhập - xuất cho các đơn vị; yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án giá phục vụ công tác đấu thầu mua nhập gạo năm 2023; sẵn sàng tổ chức xuất viện trợ, cứu đói, cứu hộ, cứu nạn khi có quyết định của Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu các chi cục duy trì tốt công tác bảo quản thường xuyên; tăng cường kiểm tra hàng hóa bảo quản lưu kho, kiểm tra nồng độ khí Ni tơ tại các điểm kho bảo quản hàng dự trữ...

Với niềm tin vào xuân mới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của ngành DTNN trong năm 2023.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!