Xử lý nghiêm doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chây ỳ niêm yết

PV.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 09 tháng năm 2017, hiện có 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp đã cổ phần nhưng chây ỳ không niêm yết. Nguồn: internet
Xử lý nghiêm doanh nghiệp đã cổ phần nhưng chây ỳ không niêm yết. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, ngày 03/7/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8842/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách 730 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đến ngày 13/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7319/VPCP-ĐMDN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính công khai danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, sau khi rà soát, bổ sung theo báo cáo của các đơn vị, ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên Cổng thông tin của Bộ.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp đã cổ phần hóa vẫn chậm thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy, trong những tháng còn lại của năm 2017, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo người đại diện đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.