09 tháng năm 2017, thoái vốn gần 3.900 tỷ đồng

PV.

Theo báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng đầu năm 2017 của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), tính riêng trong tháng 9/2017, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn được 125 tỷ đồng, thu về 195 tỷ đồng.

Tháng 9/2017, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn được 125 tỷ đồng, thu về 195 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tháng 9/2017, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn được 125 tỷ đồng, thu về 195 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Theo đó, các đơn vị đã thoái vốn đầu tư ở các doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm là Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư) được 342 triệu đồng, thu về 6,9 tỷ đồng. Riêng SCIC đã bán vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 125 tỷ đồng, thu về 188 tỷ đồng

Con số trên đã đưa lũy kế 09 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 09 tháng/2017.

Trong đó, thoái vốn đầu tư ở các doanh nghiệp trong 05 lĩnh vực nhạy cảm là 105 tỷ đồng, thu về 105 tỷ đồng. Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 2.210 tỷ đồng, thu về 3.463 tỷ đồng.

09 tháng đầu năm 2017, riêng thoái vốn của SCIC đã thu về 12.428 tỷ đồng, đã bao gồm cả số thoái vốn trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, SCIC đã bán vốn tại 28 doanh nghiệp với giá trị là 1.522 tỷ đồng.