Xuất cấp 59 tấn hóa chất hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh

Hà Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1543/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất hỗ trợ tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 59 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 8.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 59 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 8.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại Quyết định số 1543/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 59 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 8.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hóa chất nêu trên kịp thời, đúng quy định.