Xuất hơn 624 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn

Hà Anh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Quyết định số 720/QĐ-TCDT về xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 2 năm 2022.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 624,780 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 624,780 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 624,780 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến ngày 31/12/2022.

Tại Quyết định số 720/QĐ-TCDT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có kế hoạch kịp thời giao gạo tới đúng các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 25/11/2020.

Việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng thực hiện theo Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Quyết định số 720/QĐ-TCDT có hiệu lực từ ngày 7/12/2022.