Xuất cấp hơn 32.556 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Minh Hà

Ngày 10/2/2022, Tổng cục Dự trự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022. Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 18 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp (không thu tiền) hơn 32.556 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm 2021 - 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số lượng gạo nói trên được vận chuyển, giao tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ  học sinh học kỳ II, năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo  đến ngày 15/4/2022.

Để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ, Tổng cục DTNN đề nghị, các Cục DTNN khu vực báo cáo và đề nghị UBND 43 tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo; phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện việc giao, nhận gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ gạo, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Tổng cục DTNN thì cấp theo số tiếp nhận của địa phương.

Trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận cao hơn so với quyết định của Tổng cục DTNN thì cấp theo số Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN quyết định; đồng thời, đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ II và trong năm học 2021 - 2022.

Theo Quyết định số 42/QĐ-TCDT, Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp hơn 8.500 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 địa phương (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 6.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở tỉnh Hà Giang, tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang; Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh được giao xuất cấp 17.895 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình.