Xuất cấp hơn 33.508 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II

Hà Anh

Tại Quyết định số 241/QĐ-BTC, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp không thu tiền hơn 33.508 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 theo quy định.

Tổng cục DTNN tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định.
Tổng cục DTNN tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định.

Theo Quyết định số 241/QĐ-BTC, Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN xuất cấp (không thu tiền) 33.508.995,7 kg gạo từ nguồn DTQG giao cho 42 tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong số 42 tỉnh nhận gạo đợt này có tỉnh Hà Giang hỗ trợ gạo DTQG nhiều nhất là hơn 4.120 tấn; tiếp đó là Sơn La hơn 3.557 tấn; Điện Biên hơn 3.282 tấn; Yên Bái hơn 2.142 tấn; Lào Cai hơn 2.083 tấn; Cao Bằng hơn 2.070 tấn; Lạng Sơn là hơn 1.892 tấn...

Bên cạnh thực hiện xuất cấp số gạo trên, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục DTNN căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ II thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương.

Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ II cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính xuất cấp gạo bổ sung để kịp thời xuất cấp cho các địa phương trong năm học.

Tổng cục DTNN tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 15777/BTC-TCDT ngày 4/11/2016 của Bộ Tài chính, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo DTQG từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.