Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: T. Anh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp kịp thời lương thực và vật tự thiết bị cho các địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1