Xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để ứng phó, phòng chống thiên tai

Hà Anh

Ngày 23/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1424/QĐ-TTg về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 1424/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, gồm: 30 bộ xuồng cao tốc các loại; 1.461 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 175.699 chiếc phao cứu sinh các loại; 90 bộ máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng); 25 bộ máy phát điện loại 30 KVA; 15 bộ thiết bị khoan cắt.

Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng số vật tư, thiết bị nêu trên thực hiện theo đúng quy định.