Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2014

Theo customs.gov.vn

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 (từ 01/9 đến 15/9) đạt hơn 11,85 tỷ USD, giảm 8,8%, tương ứng giảm gần 1,15 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,41 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 420 triệu USD so với nửa cuối tháng 8/2014.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 203,34 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng gần 22,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2014 thâm hụt  955 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/9/2014 còn mức thặng dư hơn 2,03 tỷ USD.

Về xuất khẩu

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt gần 5,45 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm hơn 1,53 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 102,69 tỷ USD, tăng 14,2% (tương ứng tăng gần 12,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2014 giảm mạnh chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 2.010 triệu USD; hàng dệt may giảm 188 triệu USD; dầu thô giảm 179 triệu USD; hàng thủy sản giảm 107 triệu USD; giầy dép các loại giảm 107 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 103 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 81 triệu USD;... Bên cạnh đó chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 58 triệu USD; cao su tăng 14 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 9 triệu USD;...

Bang1.png

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,53 tỷ USD, giảm 17,9% (tương ứng giảm gần 770 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 63,19 tỷ USD, tăng 15,8% (tương tứng tăng hơn 8,63 tỷ USD) và chiếm gần 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/9/2014.

Về nhập khẩu

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt hơn 6,40 tỷ USD, tăng 6,3% (tương ứng tăng 381 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 100,66 tỷ USD, tăng 11,3% (tương ứng tăng hơn 10,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Bang2.png
 
Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 9/2014 tăng nhẹ so với nửa cuối tháng 8/2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Hàng thủy sản tăng 157 triệu USD; sữa và sản phẩm từ sữa tăng 116 triệu USD; hàng rau quả tăng 59 triệu USD; hạt điều tăng 47 triệu USD; lúa mì tăng 44 triệu USD; ngô tăng 42 triệu USD;... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 72 triệu USD; xe máy và linh kiện phụ tùng ô tô giảm 37 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 20 triệu USD;...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt hơn 3,88 tỷ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 350 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 56,7 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng hơn 5,38 tỷ USD), chiếm gần 56,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2014.