Xuất siêu 485 triệu USD trong nửa đầu tháng 6/2019


Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2019 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2019) có mức thặng dư 485 triệu USD.

Tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2019 đạt 19,87 tỷ USD. Nguồn: internet
Tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2019 đạt 19,87 tỷ USD. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2019 đạt 19,87 tỷ USD, giảm 16,3% (tương ứng giảm 3,87 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 222,45 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 16,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 năm 2019 có mức thặng dư 485 triệu USD, đưa mức thặng dư hương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019 đạt 67 triệu USD.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2019 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 16,5% (tương ứng giảm 2,01 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 111,26 tỷ USD, tăng 7,1% (tương ứng tăng 7,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6/2019 đạt 9,69 tỷ USD, giảm 16,1% (tương ứng giảm 1,86 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2019. Tính đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 111,19 tỷ USD, tăng 9,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.