Yên Bái 100% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Đức Thủy

Tính đến ngày 28/9/2015, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 1.186 doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện đăng ký sử dụng dich vụ nộp thuế điện tử.

Đây là kết quả có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp. Từ tháng 4/2015, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tiến hành triển khai tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệpkhai thuế qua mạng.

Thay vì việc doanh nghiệp phải đến đến các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để thực hiện nộp thuế thì nay doanh nghiệp có thểnộp thuế bằng phương thức điện tửvào ngân sách Nhà nướctại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet và vào bất cứ thời gian nào.

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 28/9/2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 1.186 doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện đăng ký sử dụng dich vụ nộp thuế điện tử, đưa Cục Thuế tỉnh Yên Báilà một trong 4 Cục Thuế đứng đầu cả nước hoàn thành vượt chỉ tiêu số lượng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử theo chỉ tiêu giao của Tổng cục Thuế.

10/10 đơn vị thuộc Cục Thuếđã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Cục Thuế tỉnh Yên Bái giao cho. Trong đó, đặc biệt huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu là hai huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của Tỉnh, song các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã nhận thức và thực hiện việc đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 100%, đây là 2 huyện đạt chỉ tiêu đăng ký nộp thuế điện tử sớm nhất của Tỉnh.

Việc thực hiện thành côngdịchvụ nộp thuế điện tửtại địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các hoạt động giao dịch kinh tế hiện đại. Từ đó đưa các doanh nghiệpdầntiếp cận và hòa nhập với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới. Đồng thời kết quả này cũng là một trong những thành tích của ngành Thuế tỉnh Yên Bái thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.