09 đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Hà Nội


Theo thông tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế đã lựa chọn phối hợp với 09 đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đợt 1 trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã lựa chọn 09 đơn vị là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đợt 1. Nguồn: internet
Cục Thuế TP. Hà Nội đã lựa chọn 09 đơn vị là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đợt 1. Nguồn: internet

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 40 tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoạt động (theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011). Trên cơ sở khảo sát các tổ chức này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã lựa chọn phối hợp với 09 đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đợt 1 gồm: Công ty CP Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty CP Misa, Công ty TNHH hóa đơn điện tử M-Invoice, Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC, Công ty CP công nghệ tin học Efy Việt Nam, Công ty CP phát triển phần mềm Asia, Công ty CP giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam, Công ty TNHH Megabiz Việt Nam, Công ty CP Vnet.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, các đơn vị trên đều đáp ứng 03 tiêu chí: Đủ năng lực đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019; Có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng lớn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử; Có chia sẻ kết nối CSDL với cơ quan Thuế.

Được biết, Cục Thuế đã kiểm tra tài khoản kết nối khai thác cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, tra cứu phân tích theo tổ hợp các tiêu chí (nhóm MST, nhóm số hóa đơn, từ kỳ đến kỳ...) do các Tổ chức đã cung cấp để hỗ trợ cơ quan Thuế liệt kê thông tin chi tiết về từng dòng trên hóa đơn và cho phép kết xuất kết quả ra Excel.

Cục Thuế sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng dịch vụ trong quá trình triển khai của các tổ chức cung cấp, sẽ loại trừ ra khỏi danh sách phối hợp với Cục Thuế đối với các tổ chức cung cấp không đáp ứng các tiêu chí nêu trên và tiếp tục bổ sung các đơn vị đáp ứng các tiêu chí để triển khai đợt 2, 3...

Trong thời gian tới, để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức triển khai tập huấn diện rộng cho các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn địa bàn TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử. Trước đó, ngày 16/10/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có buổi làm việc với một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử đợt 1.

Việc phối hợp hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên của Cục Thuế TP. Hà Nội nhằm đẩy mạnh mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo hoàn thành một trong các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2019 là “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn…” theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Qua đó, đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, hướng tới mục tiêu 95% doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử ngay trong năm 2019.