10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,4%

PV.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm 2018, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,4%.
Tính chung 10 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,4%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười ước tính tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 9,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1%; Sản xuất và phân phối điện tăng 8,9%; Cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.

Cụ thể, tính chung 10 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7%, đóng góp 9,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2,6%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Xăng, dầu tăng 47,4%; sắt, thép thô tăng 40,5%; ti vi tăng 26,3%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 24,6%; Alumin tăng 23,5%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 21,4%; linh kiện điện thoại tăng 18,8%; Thức ăn cho thủy sản tăng 17,2%...

Trong khi đó, một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Phân hỗn hợp NPK tăng 2,6%; thức ăn cho gia súc tăng 1,2%; sữa tươi tăng 0,7%; phân u rê tăng 0,3%; khí đốt thiên nhiên dạng khí bằng cùng kỳ năm trước; điện thoại di động giảm 3% (điện thoại thông minh giảm 5,3%); dầu thô khai thác giảm 12% (cùng kỳ năm 2017 giảm 10,8%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng cao nhất với mức 105,6% do có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa, tiếp theo là Thanh Hóa tăng 30,3% chủ yếu do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có mức tăng thấp nhất cả nước với 1,3% do khai thác dầu thô giảm...