Kho bạc Nhà nước:

10 tháng năm 2022, kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 68,5% dự toán


Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác kiểm soát chi trong 10 tháng năm 2022 đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước (NSNN). Đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/10/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 761.438 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu

Trong công tác quản lý thu NSNN 10 tháng năm 2022, KBNN cho biết, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; đồng thời, cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (NHTM) đủ điều kiện và có nhu cầu theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến hết tháng 10/2022, KBNN đã triển khai ký thỏa thuận với 20 NHTM, kết nối thanh toán song phương điện tử với 15 NHTM và đang tiếp tục phối hợp với các NHTM còn lại để triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả công tác thu NSNN.

Tính đến hết ngày 31/10/2022, lũy kế thu NSNN đạt 1.504.773 tỷ đồng, bằng 106,59% dự toán, trong đó: thu nội địa trong cân đối (không kể dầu thô) đạt 1.194.737 tỷ đồng, bằng 101,53% dự toán; thu dầu thô đạt 63.437 tỷ đồng, bằng 224,95% dự toán; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 241.591 tỷ đồng, bằng 121,40% dự toán (đã giảm trừ hoàn thuế GTGT).

Song song với đó, trong 10 tháng năm 2022, hệ thống KBNN thực hiện công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Theo đó, đối với chi thường xuyên, KBNN cho hay, tính đến ngày 31/10/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 761.438 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN. So với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 1.902 tỷ đồng về giá trị, giảm 3% về tỷ lệ so với dự toán.

Về chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN 10 tháng thuộc kế hoạch năm 2022 là 285.936,2 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 525.981,9 tỷ đồng); bằng 48,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 584.780,4 tỷ đồng).

Làm tốt công tác huy động vốn

Trong 10 tháng năm 2022, KBNN đã tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN) tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ; triển khai các hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi theo phương án điều hành NQNN quý IV/2022 đã được Bộ Tài chính duyệt.

Đại diện KBNN cho biết, trong bối cảnh thu ngân sách Trung ương (NSTW) đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn NSTW còn thấp, tồn NQNN vẫn duy trì ở mức cao, KBNN tổ chức phát hành TPCP chủ yếu để đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc của NSTW.

Lũy kế đến hết ngày 31/10/2022, khối lượng TPCP phát hành là 139.432 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành bình quân là 13,42 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,10 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,83%/năm.

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Tiếp tục phát huy những kết quả trong quản lý thu, chi NSNN cũng như đảm bảo hiệu quả công tác điều hành ngân quỹ, trong 2 tháng còn lại của năm 2022, KBNN sẽ tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm 2022, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao; chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý NQNN an toàn, hiệu quả; triển khai các giải pháp theo phê duyệt của Bộ Tài chính để bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ những tháng cuối năm 2022.

KBNN cũng sẽ tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM theo lộ trình đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Rà soát, tổng hợp điều chỉnh dự toán đợt 2 năm 2022 theo đúng quy định; hướng dẫn, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc của KBNN các tỉnh, thành phố trong chuyển nguồn, cấp kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư phát triển, hiện đại hóa Kho bạc, quỹ phát triển hiện đại ngành và các quỹ khác; quản lý, sử dụng, điều chuyển, thanh lý tài sản công... đối với các đơn vị dự toán thuộc KBNN theo đúng quy định.

Ngoài ra, KBNN cũng giao KBNN các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự được giao đối với các khoản chi của NSNN; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài...

Gia Hân