100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

PV.

Tại phiên họp chiều ngày 20/9/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Nguồn: QH
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Nguồn: QH
Trình bày Công văn số 386/CP-KTTH của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1/1/2019 đối với dầu hỏa từ mức 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít; Xăng là 4.000 đồng/lít; Dầu diesel là 2.000 đồng/lít; Dầu mazut là 2.000 đồng/lít; Than nâu là 15.000 đồng/tấn; Than antraxit là 30.000 đồng/tấn; Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là 50.000 đồng/kg.
Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số hàng hóa khác như: Nhiên liệu bay, dầu nhờn, mỡ nhờn, than mỡ, than đá khác, dung dịch HCFC, thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng…
Trình bày Báo cáo thẩm tra bổ sung dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, báo cáo đánh giá tác động bổ sung và giải trình của Chính phủ có tiếp thu, giải trình bổ sung đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tác động đến một số ngành sản xuất kinh doanh, giá bán lẻ xăng dầu và tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ xăng dầu so với các nước… phù hợp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Nguồn: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Nguồn: QH
Theo đó, việc chuyển thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết bắt đầu từ 01/01/2019 sẽ không tác động làm tăng chỉ số CPI của năm 2018 đã được Quốc hội quyết định và bảo đảm dư địa cho Chính phủ điều chỉnh chỉ số lạm phát 2019, hạn chế tối thiếu tác động đến đời sống người dân và hoạt động của nền kinh tế.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, nếu điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như trên thì trong 1 năm sẽ thu được khoảng 15.189 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này giúp tạo nguồn thu để xử lý vấn đề môi trường và là công cụ để giảm được ô nhiễm môi trường thông qua việc xử lý đối với những sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường.
Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, nguồn thu được về bảo vệ môi trường đưa vào ngân sách và chi trở lại để cho bảo vệ môi trường, xử lý những ô nhiễm môi trường đảm bảo cho người dân có môi trường sống theo tinh thần Hiến pháp.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như đề nghị của Chính phủ và kèm theo phụ lục về tên hoạt chất, nguyên liệu.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Pháp luật hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau đó xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Chủ tịch Quốc hội ký chính thức.