11 tháng, cả nước cắt giảm, đơn giản hóa 6.776 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành

PV.

Theo báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng, tính đến hết tháng 11/2018, các bộ, ngành đã trình và ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, vượt 36,5% chỉ tiêu giao.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm tổng cộng gần 18 triệu ngày công và hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn: Internet
Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm tổng cộng gần 18 triệu ngày công và hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn: Internet

Qua các đợt làm việc với các bộ, ban, ngành về việc đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, đã có chuyển biến tích cực so với tháng trước đó, tính đến hết tháng 11, các bộ, ngành đã trình và ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, vượt 36,5% chỉ tiêu giao.

Các bộ, ngành đã trình, ban hành được 03 Luật và 25 nghị định để cắt giảm, đơn giản được 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh, vượt 8,1% so với chỉ tiêu giao và tăng 11,1% so với tháng trước.

Như vậy, theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ cũng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, còn 42 văn bản quy phạm pháp luật (16 luật, 26 nghị định) về cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh và 07 văn bản (3 nghị định, 4 thông tư) liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành chưa được ban hành.

Đặc biệt, một yêu cầu của Chính phủ là việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện, thủ tục phải được lượng hóa thành kết quả cụ thể về thời gian, chi phí tiết kiệm được.

Đến hết tháng 11/2018,  đã có 8 bộ, ngành có báo cáo đánh giá tác động kinh tế của công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành mang lại, theo đó, tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11.642.068 ngày công/năm, tương đương 5.407 tỷ đồng/năm.

Tổ công tác cũng cho biết, qua làm việc với 8 bộ, ngành có báo cáo đánh giá tác động kinh tế của công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, nhận thấy việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo tính toán của các bộ, ngành đã giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm tổng cộng gần 18 triệu ngày công và hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm.

Con số sẽ còn lớn hơn nếu thống kê cả lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành trên cả nước (Hiện còn 5 Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ đã có điều kiện kinh doanh đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có báo cáo đánh giá, tính toán hiệu quả).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, thực trạng có nơi làm tốt, nơi làm chưa đạt cho thấy trách nhiệm của người đứng đầu là lãnh đạo các bộ cũng như cấp cục, vụ có quan tâm và quyết tâm trong việc cải cách hay không? Tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quyết liệt, yêu cầu công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục phải đi vào thực chất. 

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu việc đơn giản, cắt giảm và kịp thời đánh giá, báo cáo tác động hiệu quả kinh tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ rất quan trọng và phải đi vào thực chất hơn, góp phần tạo nên sức bật đối với phát triển kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào nỗ lực cải cách của Chính phủ.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, năm 2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm từ 58 xuống 55 giờ; Đối với hàng nhập khẩu giảm từ 62 xuống 56 giờ. Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng giảm 19 USD. Ước tính, với hơn 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 200 triệu USD cho thủ tục thông quan, hơn 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và hơn 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu.

Nhờ đó, hai năm gần đây, Việt Nam luôn giữ vững vị trí trong bốn quốc gia có chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới đứng đầu khu vực ASEAN.