Cả nước hiện có hơn 1.000 đại lý làm thủ tục hải quan

Theo baohaiquan.vn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cả nước có hơn 1.000 đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động.

Hoàn thiện văn bản pháp lý nâng chất hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Hoàn thiện văn bản pháp lý nâng chất hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Trong đó, tại địa bàn do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có số đại lý làm thủ tục hải quan chiếm tỉ lệ nhiều nhất khoảng 420 đại lý; tiếp đó địa bàn do Cục Hải quan Hà Nội quản lý có khoảng 210 đại lý; địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng có khoảng 130 đại lý.

Địa bàn có số ít đại lý làm thủ tục hải quan như: Thừa Thiên Huế (1 đại lý); Quảng Bình (1 đại lý); Điện Biên (1 đại lý); Bình Định (1 đại lý)…

Liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, hiện Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Dự thảo sẽ khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan như: Còn tình trạng một số tổ chức chưa hoạt động đúng vai trò đại lý hải quan, không sử dụng mã nhân viên đại lý, không thông báo cho Tổng cục Hải quan khi có thay đổi thông tin về đại lý hải quan (tên, địa chỉ), hoặc thay đổi nhân viên đại lý hải quan...

Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý với những quy định rõ ràng về điều kiện thành lập, quyền hạn và nhiệm vụ đại lý làm thủ tục hải quan là điều kiện cần thiết cho sự phát triển một dịch vụ trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, phù hợp với xu hướng phát triển của các nước tiên tiến trên thế giới.

Nhằm thông tin, tuyên truyền một cách đầy đủ hơn về những điểm mới dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư, Báo Hải quan xây dựng kế hoạch tổ chức 01 buổi Giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn), với chủ đề: “Cần sửa đổi gì về chính sách đại lý thủ tục hải quan?”

Buổi giải đáp trực tuyến do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành chủ trì; cùng tham gia trả lời các câu hỏi của bạn đọc có đại diện lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan).