13,43 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2023

Đức Mạnh

Tính đến ngày 20/6/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ, tăng 3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm 2023.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về số lượng dự án mới

Đánh giá về kết quả thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tổng vốn đầu tư đăng ký tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức độ giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Nếu tính theo tháng về vốn đầu tư thì các tháng gần đây có xu hướng tăng lên.

Số liệu cho thấy, từ đầu năm đến tính đến ngày 20/6/2023, có 1.293 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 71,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 6,49 tỷ USD (tăng 31,3% so với cùng kỳ); có 632 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 29,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,93 tỷ USD (giảm 57,1% so với cùng kỳ).

Có thể thấy, vốn đầu tư mới tiếp tục tăng mạnh hơn so với mức tăng trong 5 tháng đầu năm. Tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới 70,4% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 6 tháng.

Trong khi đó, các tập đoàn lớn hiện đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. 

Về góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, có 1.594 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 6,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,01 tỷ USD (tăng 76,8% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 8,46 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Ngành Tài chính - Ngân hàng đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm hơn 11,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các ngành Kinh doanh bất động sản, Khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 1,53 tỷ USD (giảm 51,5%) và hơn 630,6 triệu USD (tăng 54,4%).

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới, chiếm 29,3% và điều chỉnh vốn, chiếm 54,6%. Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần, chiếm 42,8%.

Vốn FDI đổ nhiều nhất vào Hà Nội trong nửa đầu năm

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27,5% so với cùng kỳ 2022; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,21 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,95 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng 53,5% so với cùng kỳ...

Vốn FDI đổ vào Hà Nội tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Vốn FDI đổ vào Hà Nội tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới, chiếm 18%. Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn, chiếm 26,4% và góp vốn mua cổ phần, chiếm 28,9%. Như vậy, các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 76,1% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 6 tháng...

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023.  Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…).

Cụ thể, TP. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,27 tỷ USD, chiếm gần 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh vượt qua Bắc Giang và xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,39 tỷ USD, chiếm gần 10,4% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 37,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Bắc Giang, Bình Dương, TP. Hải Phòng… Xét về số dự án, TP. Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38,9%), số lượt dự án điều chỉnh (24,9%) và góp vốn mua cổ phần (65,4%).