175 nhà đầu tư tham dự phiên IPO Tổng Công ty Dược Việt Nam

Theo HNX

Sáng ngày 22/6/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dược Việt Nam với hơn 42,5 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.Phiên đấu giá đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng với 170 nhà đầu tư cá nhân và 5 nhà đầu tư tổ chức. Đây là phiên đấu giá có số lượng nhà đầu tư tham dự đông nhất trong quý II/2016.

Ban Đấu giá làm thủ tục đấu giá tại phiên IPO Tổng Công ty Dược Việt Nam.
Ban Đấu giá làm thủ tục đấu giá tại phiên IPO Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Sáng ngày 22/6/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá báncổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dược Việt Nam với hơn 42,5 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng với 170 nhà đầu tư cá nhân và 5 nhà đầu tư tổ chức. Đây là phiên đấu giá có số lượng nhà đầu tư tham dự đông nhất trong quý II/2016. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 61 triệu cổ phần, cao gấp 1,4 lần số cổ phần đưa ra chào bán. Khối lượng đặt mua cao nhất là 10,8 triệu cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 16.500 đồng/cổ phần, cao gấp 1,6 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 175 nhà đầu tư (170 nhà đầu tư cá nhân và 5 nhà đầu tư tổ chức) với giá đấu thành công là 10.433 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 443,9 tỷ đồng, cao hơn 18,4 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 679 tỷ đồng. Bên cạnh việc chào bán cổ phần ra bên ngoài công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai, Nhà nước vẫn sẽ nắm giữ 154 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ. Người lao động trong Tổng Công ty và nhà đầu tư chiến lược lần lượt được mua 103.000 cổ phần và 40,2 triệu cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Dược Việt Namngày 22/6/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

42.557.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

61.013.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

175 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

61.013.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

10.807.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

16.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

16.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.433 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

175 NĐT

Tổ chức

5 NĐT

Cá nhân

170 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

42.557.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

443.985.781.000 đồng

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) hiện nay hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược. Tổng Công ty là một trong 3 đơn vị được Bộ Y tế cho phép tiến hành nghiên cứu tương đương sinh học với năng lực nghiên cứu khoảng 20 đề tài nghiên cứu/năm. Ngoài ra, Tổng Công ty là đơn vị đầu mối của Bộ Y tế thực hiện việc cung ứng thuốc trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh…).


Hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết mang lại phần lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận của Vinapharm. Trước cổ phần hóa, Tổng Công ty đầu tư vốn tại 4 công ty con, 11 công ty liên kết và đầu tư tài chính dài hạn tại 8 công ty khác. Giá trị đầu tư của Tổng Công ty vào các công ty con, công ty liên kết theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp là 1.547 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp dược thành viên của Tổng Công ty có năng lực tài chính mạnh, mạng lưới phân phối rộng khắp và nhà máy sản xuất thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) với công nghệ hiện đại.