2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 16/6

PV.

Ngày 16/6/2017, 112,5 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Cao su Bà Rịa (MCK: BRR) và hơn 45 triệu cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (MCK: BSL) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 1.575 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam

Mã chứng khoán: BSL

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 45.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 450.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 17.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Cao su Bà Rịa

Mã chứng khoán: BRR

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 112.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.125.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.700 đồng/cổ phiếu

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) được thành lập từ năm 1994, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Cao su Việt Nam. Năm 2009, công ty đã triển khai dự án phát triển cao su tại Vương quốc Campuchia với tỷ lệ góp vốn là 49,5%. Năm 2016, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 1.125 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 97,47% vốn cổ phần.

Hiện nay hoạt động kinh doanh chính của công ty là trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh sản phẩm mủ cao su thiên nhiên cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Với kinh nghiệm sản xuất và thị trường khách hàng ổn định, BRR luôn phát triển bền vững trong nhiều năm qua.

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Giai đoạn 1/1/2015 đến 30/4/2016

Giai đoạn 1/5/2016 đến 31/12/2016

Vốn CSH

1.116

1.157

Doanh thu thuần

319,7

217,4

Lợi nhuận sau thuế

-8,9

32,9

Trong thời gian tới, công ty dự kiến tập trung đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới bên cạnh việc đầu tư sản xuất sản phẩm truyền thống theo công nghệ mới. Thêm vào đó, công tác quảng bá thương hiệu trên thị trường cũng được đẩy mạnh, tạo liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của BRR năm 2017 - 2018

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

333,1

383,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

49,1

57,9

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

14,76

15,11

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

4,37

5,2

Cổ tức (%)

-

3,5

                                                             Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên