5 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 14/6

PV.

Ngày 14/6/2017, hơn 35,7 triệu cổ phiếu của 5 công ty gồm: công ty cổ phần (CTCP) Nam Hà Việt Thái (MCK: NHV), Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (MCK: HTG), CTCP Xây Dựng số 5 Hà Nội (MCK: CH5), CTCP Khoáng sản 3 - Vimico (MCK: MC3) và CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (MCK: BMD) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 357 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

CTCP Nam Hà Việt Thái

Mã chứng khoán: NHV

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.223.600 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 32.236.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.200 đồng/cổ phiếu
CTCP Nam Hà Việt Thái (NHV) được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Hiện nay, NHV hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại một số loại tinh quặng khoáng sản như tinh quặng đồng, kẽm tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, công ty đã bắt đầu mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại nông sản từ năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2015-2016 (hợp nhất)

                                                                                     Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Vốn CSH

39,8

42,9

7,74%

Doanh thu thuần

84,6

72,3

-14,55%

Lợi nhuận sau thuế

4,3

3

-29%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển, tăng cường liên kết đầu tư vào các công ty trong chuỗi ngành nông sản và khoáng sản để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và củng cố, nâng cao vị thế của công ty.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của NHV năm 2017-2018

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

100

120

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

7,5

10

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

7,5

8,33

Tỷ lệ LNST/VCSH (%)

8,82

11,36

Cổ tức (%)

5

6

                                                                               Nguồn: CTCP Nam Hà Việt Thái

Cũng trong ngày 14/6/2017, cổ phiếu của 4 công ty khác cũng được giao dịch trên UPCoM gồm có:

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

Mã chứng khoán: HTG

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 22.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 225.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 27.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội

Mã chứng khoán: CH5

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.732.450 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 37.324.500.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 30.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận

Mã chứng khoán: BMD

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.753.280 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 27.532.800.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu