2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 19/6

PV.

Ngày 19/6/2017, 422,4 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa mi (MCK: DNH) và hơn 89,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV - Inconess (MCK: RGC) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 5.115,2 tỷ đồng.

Ngày 19/6/2017, công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa mi và hơn 89,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV - Inconess đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.
Ngày 19/6/2017, công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa mi và hơn 89,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV - Inconess đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

CTCP Đầu tư PV - Inconess

Mã chứng khoán: RGC

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 89.123.600 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 891.236.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 9.100 đồng/cổ phiếu

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 422.400.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.224.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.500 đồng/cổ phiếu

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi trước đây là nhà máy thủy điện Đa Nhim, được đưa vào vận hành từ năm 1964 với công suất 160 MW, là một trong những công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam. Năm 2001, thực hiện sáp nhập cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi trở thành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. Năm 2011, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 4.224 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Phát điện 1 nắm giữ 99,93% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh điện năng. Hiện nay công ty đang quản lý vận hành khai thác hệ thống dây chuyền sản xuất điện của 4 nhà máy phát điện (Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, Nhà máy Thủy điện Sông Pha, Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Nhà máy Thủy điện Đa Mi) gồm 13 tổ máy với tổng công suất 642,5MW và điện lượng bình quân hàng năm khoảng 2,6 tỷ kWh. Bên cạnh đó, công ty cũng là chủ đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim – Giai đoạn 1 có công suất 80MW.

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Vốn CSH

5.196,1

5.384,7

Doanh thu thuần

1.789,9

1.391,9

Lợi nhuận sau thuế

678,3

495,6

Tỷ lệ cổ tức (%)

12

10

                                         Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016

Trong thời gian tới, công ty dự kiến đầu tư các dự án năng lượng để mở rộng quy mô công suất như dự án năng lượng mặt trời trên hồ Đa Mi công suất 47,5 MW và dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim với công suất 80MW giai đoạn 2.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017 - 2018

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

1.461

1.264,3

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

498

432,1

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

34,09

34,18

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

11,8

10,23

Cổ tức (%)

10

8