Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững hơn

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững hơn

Dưới góc độ nhà quản lý, bà Phạm Thị Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho hay, việc xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo hiểm sẽ góp phần đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương của thị trường và bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm.
Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của hệ thống KBNN. Theo kế hoạch, KBNN sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, nhất là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.
Bình Thuận: Chú trọng thanh, kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bình Thuận: Chú trọng thanh, kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Năm 2022, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 45 tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống người dân như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu…
Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Chiến lược Phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đề ra mục tiêu hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra (TTKT) của kho bạc. Vì thế, KBNN đã từng bước chuyển đổi phương thức TTKT truyền thống sang phương thức thanh tra kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.