2020, hàng không Việt Nam đứng thứ 5 Asean?

Lê Thúy - thoibaokinhdoanh.vn

(Taichinh) - Đến năm 2020, phấn đấu đưa thị trường vận tải hàng không Việt Nam đứng thứ 5 trong ASEAN.

Đề án “Tái cơ cấu vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020” vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Nguồn: internet
Đề án “Tái cơ cấu vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020” vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Nguồn: internet

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đề án “Tái cơ cấu vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020” vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Đề án này nhằm phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý và phát triển bền vững, nâng thị phần đảm nhận của vận tải hàng không; nâng cao vị trí, vai trò của vận tải hàng không trong hệ thống giao thông vận tải Việt Nam và trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể là tăng tỷ trọng vận tải hàng không trong cơ cấu chung của ngành giao thông vận tải, đặc biệt trên các hành trình đường dài, quốc tế. Đến năm 2020, vận tải hành khách nội địa chiếm tỷ trọng 3,23%; vận tải hàng hóa nội địa chiếm khoảng 0,04% trong tổng thể ngành giao thông vận tải; tăng thị phần vận tải hành khách quốc tế đối với hàng không Việt Nam lên 45,9%; thị trường vận tải hàng không Việt Nam đứng thứ 5 trong ASEAN.

Phấn đấu đến năm 2020, có hoạt động khai thác quốc tế thường lệ đến toàn bộ các cảng hàng không quốc tế được công bố; tăng tần suất trên các đường bay hiện tại đến toàn bộ các cảng hàng không nội địa với tối thiểu 7 chuyến/tuần, tất cả các hãng hàng không đều có hoạt động khai thác thường lệ trên tất cả các đường bay phục vụ kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, đến năm 2020, đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam đạt từ 190-210 chiếc; các hãng hàng không truyền thống xếp hạng 4-5 sao theo tiêu chí đánh giá của Skytrax, các hãng chi phí thấp có chất lượng ngang bằng với các hãng hàng không cùng loại trong khu vực; tăng cường các biện pháp kiểm soát giảm tỷ lệ chậm chuyến, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam; giảm tỷ lệ không hài lòng của hành khách đối với dịch vụ hàng không qua các năm.

Bên cạnh đó, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các hãng hàng không Việt Nam, nâng cao trách nhiệm xã hội của các hãng hàng không Việt Nam; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.