258 sàn giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Tổng cục Thuế

Việt Dũng

Ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin thương mại điện tử (TMĐT) để tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT. Sau gần 2 tháng triển khai (tính đến ngày 06/02/2023) đã có 258 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT với thông tin chi tiết về 14.883 tổ chức và 53.212 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT.

Đến ngày 06/02/2023 đã có 258 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT ngành Thuế
Đến ngày 06/02/2023 đã có 258 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT ngành Thuế

Trách nhiệm cung cấp thông tin của sàn giao dịch TMĐT

Theo quy định tại khoản 4, Điều 98 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14,  cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Do đó, các sàn giao dịch TMĐT đang phải cung cấp thông tin cho các cơ quan thuế theo yêu cầu khác nhau của từng cơ quan thuế. Việc cung cấp thông tin như vậy đã gây nhiều khó khăn cho các sàn giao dịch TMĐT cũng như việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuế.

Cụ thể, khi lượng thông tin cung cấp rất lớn, trong khi cách thức cung cấp thông tin mới chỉ được thực hiện theo hình thức thủ công (bản giấy, file excel gửi qua email, gửi bằng USB), các mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin không thống nhất giữa các cơ quan thuế, có thể xảy ra trường hợp nhiều cơ quan thuế cùng yêu cầu cung cấp thông tin...

Hỗ trợ tối đa sàn TMĐT trong việc cung cấp thông tin

Để giải quyết khó khăn cho các sàn giao dịch TMĐT trong việc cung cấp thông tin, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT.

Cổng thông tin TMĐT có khả năng tiếp nhận thông tin với quy mô lớn, thường xuyên, liên tục từ các sàn giao dịch TMĐT thông qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp.

Trên cơ sở thông tin thu thập được từ các sàn để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ quản lý thuế theo rủi ro đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế), Cổng thông tin TMĐT mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, đối với sản phẩm giao dịch TMĐT, chỉ cần cung cấp thông tin một lần/quý theo hình thức điện tử các thông tin có sẵn tại sàn giao dịch. Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi ngay trên Cổng và trên sàn giao dịch TMĐT. Đối với cơ quan thuế, khai thác thông tin về TMĐT để quản lý thuế theo rủi ro.

Còn đối với cơ quan Nhà nước liên quan, phối hợp trong quản lý nhà nước đối với TMĐT, thì các sàn giao dịch TMĐT chỉ cần cung cấp thông tin định kỳ hằng quý kể từ kỳ cung cấp thông tin quý IV/2022. Đối với các kỳ tiếp theo, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo.

Thêm vào đó, ngày 30/10/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, việc cung cấp thông tin của các sàn giao dịch TMĐT được thực hiện định kỳ hàng quý bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quy định của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT khi cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Trong đó,  thủ tục hành chính được cắt giảm, tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật thuế theo định hướng của Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số.

 

Cổng thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế hỗ trợ 03 chức năng chính, bao gồm:

+ Hỗ trợ cho Sàn cung cấp thông tin: Các sàn chỉ cần đăng nhập vào chức năng này để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định. Khi đăng nhập vào chức năng này, giao diện màn hình sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin chỉ dẫn đảm bảo các sàn cung cấp thông tin thuận tiện.

 + Hỗ trợ sàn khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn: Tại chức năng này, chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT có thể thực hiện khai thay cho các cá nhân kinh doanh qua sàn theo quy định của pháp luật dân sự. Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh.

+ Hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên Cổng: cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT có thể trực tiếp khai thuế tại Cổng. Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh.