5,3 triệu cổ phiếu công ty Đô thị Cần Thơ giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 15/11/2016, hơn 5,3 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (MCK: UCT) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 53,4 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Công ty cổ phần (CTCP) Đô thị Cần Thơ trước đây là công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ – một đơn vị hành chính sự nghiệp do UBND thành phố Cần Thơ thành lập từ năm 1990. Ngày 03/07/2015, UCT chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 54,2 tỷ đồng.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công ích, bao gồm 3 hoạt động chính: thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng công cộng và quản lý, chăm sóc cây xanh. Hiện nay, hoạt động thu gom vận chuyển các loại rác sinh hoạt, rác kinh doanh của thành phố Cần Thơ đều do công ty thực hiện. Bên cạnh đó, UCT còn thực hiện công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoạt động trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Kết quả kinh doanhnăm 2014-2015 và 6 tháng đầu năm 2016

       Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Giai đoạn từ 01/01/2014 – 02/07/2015

Giai đoạn từ 03/07/2015 – 31/12/2015

% tăng giảm

6 tháng đầu năm 2016

Vốn CSH

53.443,5

55.516,2

3,88%

56.634,1

Doanh thu thuần

159.709,3

55.509,2

-65,24%

29.329,3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

2.717,1

3.157,8

16,22%

760,0

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

2

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2014 - 02/07/2015 và giai đoạn từ 03/07/2015 – 31/12/2015, BCTC quý 2/2016 của CTCP Đô thi ̣Cần Thơ.

Trong thời gian tới UCT đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu của công ty và tập trung phát triển lĩnh vực ngành nghề chính là hoạt động công ích.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của UCT năm 2016

Chỉ tiêu

Năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

60

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

1,2

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

2

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

2,21

Cổ tức (%)

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016