Điểm mới về đấu giá và đăng ký giao dịch cổ phần sau cổ phần hóa

PV.

Quy định gắn hoạt động đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời với đăng ký giao dịch cổ phần của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/11/2016).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 1/11/2016, Thông tư số 115/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực.

Trước đó, Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định bắt buộc các doanh nghiệp Nhà nước đưa cổ phiếu sau đấu giá vào giao dịch tập trung trên UpCoM trong vòng 90 ngày (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Thông tư số 115/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính được đánh giá đã có một bước tiến dài hơn với quy định mới. Cụ thể, điểm đáng lưu ý nhất tại Thông tư sửa đổi lần này là quy định gắn hoạt động đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời với đăng ký giao dịch cổ phần của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.

Các bước thực hiện đấu giá và đưa cổ phần vào giao dịch sau đấu giá được thực hiện tương tự như khi doanh nghiệp đấu giá, chuyển đổi thành công ty cổ phần và đưa cổ phiếu lên giao dịch. 

Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là, cổ phần sau đấu giá sẽ tự động được đăng ký giao dịch trên UPCOM và thời gian đưa cổ phần vào giao dịch rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây nhờ cơ chế tự động đăng ký giao dịch khi doanh nghiệp nộp hồ sơ IPO.

Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần qua đấu giá, thủ tục đưa cổ phần lên giao dịch trên UPCOM đã được hoàn tất và nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá đã có thể giao dịch cổ phần trên thị trường UPCoM.

Những thay đổi mang tính đột phá này trong hoạt động đấu giá cổ phần góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, tăng thanh khoản của cổ phần đấu giá, từ đó tăng tính hấp dẫn cho các doanh nghiệp đấu giá, thu hút thêm nhà đầu tư, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Các quy định mới này cũng góp phần tăng cường tính thực thi pháp luật, qua đó tình trạng chây ì, né tránh niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp đại chúng được khắc phục mà không cần phải có các chế tài hay biện pháp cưỡng chế khác.

Theo các chuyên gia kinh tế, với Thông tư số 115/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, phương thức cổ phần hóa IPO ở Việt Nam đến gần với thông lệ quốc tế, có nghĩa IPO phải gắn với giao dịch trên thị trường chứng khoán. Như vậy, từ nay trở đi doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký IPO sẽ phải trình thêm kế hoạch niêm yết cổ phần chào bán trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, quy định mới cũng bám sát với tiến trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, như trước đây doanh nghiệp phải trải qua 4 giai đoạn nộp hồ sơ khác nhau từ đấu giá, đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch thì nay chỉ phải hoàn thiện một bộ hồ sơ duy nhất gửi đồng thời cho Sở giao dịch Chứng khoán nơi tổ chức đấu giá, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam  và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, đến nay, Sở đã sẵn sàng cho việc triển khai gắn đấu giá với đăng ký giao dịch trên UPCOM. 

Việc thực hiện giao dịch của các cổ phần đấu giá trên hệ thống giao dịch UPCOM được thực hiện tương tự giao dịch các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCOM. Các doanh nghiệp thực hiện đấu giá bắt đầu từ ngày 1/11 năm nay sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư này.