87,9 triệu cổ phiếu CTCP Cao su Tân Biên giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 07/11/2016, 87,9 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Cao su Tân Biên đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 879,4 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.700 đồng/cổ phiếu.

Ông Huỳnh Hữu Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Tân Biên đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu RTB.
Ông Huỳnh Hữu Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Tân Biên đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu RTB.

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (MCK: RTB) trước đây là công ty Cao su Tân Biên, được thành lập từ năm 1985 trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Năm 2011, công ty cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần Cao su Tân Biên với 98,46% vốn điều lệ do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ.

RTB chuyên trồng, khai thác và chế biến mủ cao su. Sản phẩm của công ty được chia làm 2 loại chính: mủ latex và mủ cốm. Trong đó, sản phẩm mủ latex được khách hàng đánh giá cao và khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Ngoài ra, RTB còn sản xuất chai nhựa PET, nước uống tinh khiết đóng chai.

  Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014-2015

                                                                          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

2014

2015

Vốn CSH

1.391.979.240.739

1.485.908.881.032

Doanh thu thuần

528.485.612.312

374.557.136.943

Lợi nhuận sau thuế TNDN

73.750.645.702

43.711.771.344

Tỷ lệ cổ tức (%)

55,73%-

-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán)

Trong thời gian tới, công ty tập trung vào đầu tư công nghệ nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, RTB cũng tiếp tục duy trì đầu tư sản xuất, kinh doanh chuyên sâu các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần trong những năm vừa qua và tiến hành phân khúc thị trường riêng theo từng loại sản phẩm cho phù hợp.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của RTB giai đoạn 2016-2017:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

281,8

316

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

58,4

74,7

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

20,74

23,64

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

6,64

8,49

Cổ tức (%)

5

5

Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tân Biên