5 công ty đa cấp lớn bị xử phạt gần 1,4 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, thời gian vừa qua tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc kiểm tra nhiều công ty kinh doanh đa cấp và phát hiện nhiều sai phạm.

Trước đó, nhiều khách hàng tố cáo Công ty Cổ phần Visi Việt Nam mở chương trình trả thưởng hàng tỷ đồng trái phép.
Trước đó, nhiều khách hàng tố cáo Công ty Cổ phần Visi Việt Nam mở chương trình trả thưởng hàng tỷ đồng trái phép.

Theo đó, qua quá trình kiểm tra đã phát hiện 5 công ty vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính với tổng số tiền lên đến 1,390 tỷ đồng.

Cụ thể, phạt Công ty Cổ phần Visi Việt Nam 280 triệu đồng do các hành vi như: Hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC.

Bên cạnh đó, công ty này cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới BHĐC theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Visi Việt Nam không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia BHĐC đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp; ký hợp đồng tham gia BHĐC với cá nhân không đủ điều kiện tham gia BHĐC theo quy định của pháp luật...

Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam bị phạt số tiền lớn nhất trong 5 công ty với 430 triệu đồng đối với các hành vi như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương.

Cơ quan quản lý cạnh tranh cũng phạt tiền Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam 220 triệu đồng với các hành vi như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Phạt tiền Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng 270 triệu đồng với các hành vi không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC.

Cuối cùng là Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, với mức phạt 190 triệu đồng do không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm.