Chấm dứt hoạt động thêm 1 công ty bán hàng đa cấp

Theo hanoimoi.com.vn

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra thông báo số 285 về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aim Star Network Việt Nam.

Thông báo của Cục Quản lý cạnh tranh. Nguồn: Bộ Công Thương
Thông báo của Cục Quản lý cạnh tranh. Nguồn: Bộ Công Thương

Cục Quản lý cạnh tranh yêu cầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aim Star Network Việt Nam, trụ sở chính tại tầng 8, phòng 806, Tòa nhà văn phòng, Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hà Nội, số 239 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Panint Jhonlerkieat, quốc tịch Thái Lan, giữ chức vụ tổng giám đốc.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Aim Star Network Việt Nam giải tỏa số tiền ký quỹ vì lý do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đang tiến hành thủ tục giải thể.

Cũng theo thông báo của Cục Quản lý cạnh tranh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục đăng tải thông báo này (30/5/2016), người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aim Star Network Việt Nam chưa được công ty hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP có quyền thông báo đến Cục Quản lý cạnh tranh để Cục yêu cầu công ty giải quyết.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Aim Star Network Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Cục Quản lý cạnh tranh sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho công ty này.