6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7/2020

Theo Hoàng Triều/nld.com.vn

Quốc hội đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Với sự điều chỉnh này, các chế độ, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.

Theo đó, 6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh tăng lên như sau:

Một là, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ốm đau: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Hai là, trợ cấp một lần sau khi sinh con: 3.200.000 đồng (tăng 220.000 đồng).

Ba là, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Bốn là, trợ cấp tuất hàng tháng (mỗi thân nhân): 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng); không có người trực tiếp nuôi dưỡng 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng).

Năm là, trợ cấp mai táng: 16.000.000 đồng (tăng 1.100.000 đồng).

Sáu là, trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc): 1.600.000 đồng (tăng 110.000 đồng).