6 tháng đầu năm, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá lần lượt tăng 0,71% và 1,08%

PV.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá tăng 0,71% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý II năm nay tăng 1,04% so với quý trước và tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá của nhóm nông sản, thực phẩm giảm 0,62% và giảm 0,96%; nhóm nhiên liệu tăng 7,36% và tăng 21,95%; nhóm hàng chế biến, chế tạo tăng 1,09% và 1,2%.

Chỉ số giá xuất khẩu quý II so với quý trước của một số mặt hàng như sau: Quặng và khoáng sản tăng 36,55%; Dầu thô tăng 8,79%; Điện thoại và thiết bị di động tăng 5,74%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 3,62%... Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá tăng 0,71% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý II tăng 0,69% so với quý trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá nhập khẩu của nhóm nông sản, thực phẩm giảm 0,23% và giảm 0,36%; nhóm nhiên liệu tăng 5,26% và tăng 12,56%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo tăng 0,54% và tăng 1,02%.

Chỉ số giá nhập khẩu quý II so với quý trước của một số mặt hàng như sau: Xăng dầu các loại tăng 7,12%; hàng rau quả tăng 4,59%; sắt, thép tăng 3,32%; hóa chất tăng 3,07%... Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ theo Tổng cục Thống kê, tỷ giá thương mại hàng hóa (Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa so với chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa) quý II năm nay tăng 0,35% so với quý trước và tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ giá thương mại của xăng dầu giảm 4,89% và tăng 11,36%; cao su tăng 1,28% và giảm 9,73%...

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ giá thương mại hàng hoá giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu do tỷ giá thương mại của 4 nhóm mặt hàng: Rau quả, hóa chất, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ giảm, trong đó nhóm cao su giảm mạnh tới 9,83%.