6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 50% dự toán pháp lệnh

PV.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt 110.150 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 110.150 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.
6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 110.150 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng thu nội địa trừ dầu thô 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện đạt 108.650 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với các năm trước.

Kết quả trên đạt được là nhờ Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Cục Thuế đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú tại cơ quan Thuế các cấp, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. 6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hỗ trợ trả lời trực tiếp tại cơ quan Thuế cho 18.307 lượt người nộp thuế; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho 174 vướng mắc của người nộp thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế. Đồng thời, đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế không đúng, không đủ. 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành 25.535 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với người nộp thuế với số tiền 78 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp thanh tra, kiểm tra người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có hành vi trốn lậu thuế, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã kiểm tra 53.186 lượt hồ sơ tại cơ quan Thuế và điều chỉnh 707 hồ sơ thuế; qua đó xử lý truy thu, truy hoàn, phạt 2.247 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh. Cùng với đó, Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện quản lý thuế chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước…