6 tháng đầu năm, ngành BHXH thu tăng 24.408 tỷ đồng so với cùng kỳ

M. Hiền

Theo báo cáo của lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017, ước đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 140.304 tỷ đồng (đạt 49,53% kế hoạch được giao và tăng 24.408 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016); ước tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 15.425,6 tỷ đồng, chiếm 5,4% kế hoạch thu.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của BHXH Việt Nam.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của BHXH Việt Nam.

Thống kê cho thấy, cả nước có 13,17 triệu người tham gia BHXH bắt buộc tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016; 11,28 triệu người tham gia BH thất nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016; 241 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2016; và 76,44 triệu người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số cả nước, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời, đúng quy định; lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, đến tận tay người hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao. Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 4,49 triệu lượt người, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 75,57 triệu lượt người, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo quy định; quy trình, thủ tục cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đơn vị và cá nhân tham gia.

Cũng trong 6 tháng qua, BHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức thanh tra, tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 09 đơn vị, tỉnh, thành phố; kiểm toán nội bộ tại BHXH 04 tỉnh, thành phố. BHXH các địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng tại 5.358 đơn vị, trong đó: thanh tra chuyên ngành đóng tại 1.075 đơn vị; kiểm tra tại 193 cơ quan BHXH; 2.264 đơn vị sử dụng lao động; 252 cơ sở KCB và 894 đại lý thu, đại diện chi trả; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 680 đơn vị.