7 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 137.193,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ


Đây là thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố.

Tính đến cuối tháng 7/2019, KBNN huy động được hơn 137.000 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.
Tính đến cuối tháng 7/2019, KBNN huy động được hơn 137.000 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Cụ thể, thống kê của HNX cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 137.193,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Trong phiên cuối cùng của tháng 7 (ngày 31/7/2019), HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,55%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,44%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,44%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019).